VELKÝ SÁL KASS ZNOVU OŽÍVÁSK Trinity dostalo do užívání velký sál KASS v Kamenné ulici. Po dlouhých létech v tomto prostoru bude opět znít hudba a bude tady živo. Sál budeme využívat k pohybovým aktivitám, tanci, sportování. Zvláště v zimních měsících je pro mnohé sportovní kluby, ale i jiné zájmové spolky v našem městě, nedostatek tělocvičen, či jiných prostor. SK Trinity si tedy v loňském roce podalo žádost o užívání velkého sálu KASS. Využívat ho budeme především pro taneční oddíly, mažoretky, ale také Rope skipping. Rovněž bylo dohodnuto, že v případě zájmu jiných subjektů, je možné sál dále pronajímat. Věříme, že tento prostor bude opět smysluplně využíván. V případě zájmu o jednorázové, krátkodobé, či dlouhodobé využití velkého sálu, kontaktujte předsedkyni SK Trinity Cheb, Martinu Krchovou: 604 386 755, martina@trinityclub.cz