Taneční skupina Trinity Dance

Zaměřujeme se převážně na tanec, ale i základy aerobiku, baletu, gymnastiky, akrobatiky. Pracujeme v kolektivu i s jednotlivci. Účastníme se s dětmi různých soutěží, kde máme v plánu získávat co nejvíce pohárů a medailí. Naším cílem je podílet se na výchově a utváření osobnosti dítěte při jeho pohybových aktivitách. Každé dítě, které se věnuje jakémukoli sportu, bude lépe připraveno na život. Nechceme vychovávat vrcholové sportovce. Chceme jen, aby se sport a pohyb stal součástí života každého dítěte

Nábor

Vyplňte přihlášku a doneste ji k nám do SK Trinity.