MAŽORETKY

Mažoretky jsou dnes zcela plnohodnotným sportovním odvětvím. Základní definice by mohla znít: Tanečnice, jejichž choreografie je založená především na barvité práci s náčiním baton (hůlkou). Mažoretkový sport prošel velkou změnou. Kostýmy jsou čím dál efektnější, mažoretky se zaměřují na moderní hudbu, základy gymnastiky, baletu a twirlingu.